Sabies què el teu cotxe elèctric pot alimentar la teva casa?

T’imagines poder subministrar electricitat a la teva casa amb el teu cotxe elèctric? Ara sí que és possible.

En el blog d’avui t’expliquem tot sobre com alimentar la teva casa amb el teu cotxe elèctric. Existeix la tecnologia bidireccional o coneguda com V2G (vehicle a la xarxa) que consisteix a enviar l’energia que conté la bateria del teu vehicle elèctric per al seu funcionament directament a la teva llar, en altres paraules, en el teu cotxe s’emmagatzema l’energia per a la teva casa. Sabies què el teu cotxe elèctric pot alimentar la teva casa?

Com puc emmagatzemar energia en el meu cotxe elèctric?

Carregant el teu cotxe elèctric o híbrid endollable amb un carregador bidireccional, el qual funciona en doble sentit, per a rebre energia d’ell i per a subministrar la casa o retornar a la xarxa elèctrica. Perquè l’energia flueixi de manera bidireccional, aquest tipus de carregadors té un convertidor de corrent continu a corrent altern. 

Quin benefici té utilitzar el meu cotxe elèctric per a emmagatzemar energia?

Podràs acumular energia de les hores de menor cost en el teu cotxe elèctric i utilitzar-les per casa teva quan la tarifa de llum sigui més alta. D’aquesta manera, estalviaràs energia i en la teva factura de la llum. També reduiràs el risc de sobrecàrregues en la xarxa elèctrica, evitant així apagades o talls de subministrament. Generalment, els cotxes passen la majoria del dia aparcats, per tant, tenir-los endollats a un carregador bidireccional és una oportunitat per a convertir les seves enormes bateries en una font d’electricitat. Amb la tendència del mercat cap a les energies renovables, si ja tens instal·lades plaques solars a la teva llar, podràs guardar l’energia solar generada i sobrant a la bateria del teu vehicle. 

Com ja comentàvem a CEEL, les energies renovables són el futur de la mobilitat elèctrica. I si parlem de carregadors elèctrics, els carregadors bidireccionals que s’alimenten d’energies netes com l’eòlica o solar són la solució més eficient per a cuidar del medi ambient i maximitzar l’electricitat. 

Si tens ganes de saber més sobre com alimentar la teva casa amb el teu cotxe elèctric, contacta amb els nostres experts i comença a estalviar.