Nuevas medidas gobierno cargadores coches eléctricos

El Govern aprova les noves mesures per agilitzar la xarxa de recàrrega de cotxes elèctrics

El passat mes de desembre del 2021 es van aprovar les noves mesures per agilitzar la xarxa de recàrrega a Espanya amb l’objectiu d’arribar als 100.000 punts de recàrrega abans de l’any 2023.

Actualment, el nombre de punts de recàrrega d’accés públic no arriba als 13.000.

Obligació per a edificis i pàrquings

Els edificis no residencials privats amb més de 20 places hauran de tenir punts de recàrrega abans de l’1 de gener del 2023. Disposaran d’una estació de recàrrega per cada 40 places, fins a 1.000 places i una estació més per cada 100 places.

Més bonificacions municipals

Els Ajuntaments aplicaran noves bonificacions per a la creació de punts de recàrrega: fins al 50% de la quota íntegra de l’impost sobre Béns Immobles i de la quota corresponent a l’impost d’Activitats Econòmiques; i fins al 90% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a la instal·lació de punts de recàrrega.

Règim sancionador

També s’incorpora a l’ordre jurídic un règim sancionador per a les distribuïdores d’electricitat en casos d’incompliment de terminis a l’hora de facilitar informació sobre les condicions de les instal·lacions de punts.

Llicència d’obres

Per a facilitar aquest desplegament ja no es requerirà cap mena de llicència d’obres, de funcionament, d’activitat o similar: serà suficient amb una declaració responsable del titular.