La càrrega intel·ligent: una tecnologia beneficiosa per a tots

L’electrificació de la mobilitat aporta múltiples beneficis per la societat i el medi ambient, però la substitució de gran part de la nostra flota de transport per vehicles elèctrics tindrà enormes repercussions als sistemes elèctrics. Els més crítics han expressat la seva preocupació el voltant de la qüestió de si les xarxes elèctriques actuals podran suportar aquests nous flux de potència. Per exemple, si moltes persones tornen a casa de la feina i carreguen els seus vehicles elèctrics de 5 a 8 del vespre, la demanda d’energia es dispararà. Per respondre aquestes necessitats serà necessari realitzar una gran inversió en equipar les xarxes que transporten l’electricitat i els mitjans per a generar-la, la qual cosa suposarà, també, un augment del preu del consum. Si les infraestructures de vehicles ecològics segueixen depenent dels punts de càrrega tradicionals, que senzillament generen energia a un flux estàndard fins que el vehicle està carregat, els propietaris, les empreses amb punts de càrrega i els operadors podrien tenir seriosos problemes.

Durant el procés normal de càrrega, el vehicle s’endolla i consumeix tota l’energia necessària a la xarxa de subministrament. No obstant, la càrrega intel·ligent permet que els operadors de la xarxa optimitzin el flux d’energia cap a vehicles elèctrics, de manera que poden regular el consum d’energia en funció de la demanda energètica. D’aquesta manera poden oferir un servei més fiable als seus clients.

Els carregadors intel·ligents “es comuniquen” amb els vehicles endollats, la companyia elèctrica i el propietari del punt de càrrega a través de connexions de dades com el núvol. Aquesta connexió permet que els operadors de xarxa elèctrica mesurin i gestionen l’ús d’energia i els nivells de potència de forma remota i en temps real, utilitzant la càrrega intel·ligent per a desenvolupar sistemes d’energia dinàmics que resisteixin les enormes demandes energètiques del futur i ofereixin el millor servei als seus clients, evitant els talls de llum i proporcionant l’energia necessària, independentment dels pics de demanda inesperats.

La càrrega intel·ligent permet equilibrar la xarxa, per la qual cosa no serà necessari gastar miles de milions en  millorar les xarxes. Així els operadors podran optimitzar les infraestructures de càrrega per a que siguin més eficients, pràctiques i econòmiques per a totes les parts interessades.

Font: Wallbox